Српски | English

Subject professor
Term consultation:

wednesday 12-14; friday 12-14

Cabinet:721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Физичка кристалографија

Course Description

Study program: Geology (III semester -DOS)

Name of subject: Физичка кристалографија

Instructors: Dr Aleksandar Kremenović

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: -

Course Objectives: Учиће се како испитати физичке особине кристала користећи кристалографске методе

Learning Outcomes: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама у области кристалографије и физике кристала

Content:

Јонски и ковалентни кристали. Енергија кристалне решетке. Молекулски кристали. Оптичике особине чврстих тела. Механизам апсорпције електромагнетног зрачења. Апсорпција x-зрака. Електричне особине чврстих тела: диелектрици, метали, полупроводници и суперпроводници. Фотоелектрични и термоелектрични ефекат. Магнетне особине чврстих тела: феромагнетизам, феримагнетизам и антиферомагнетизам. Дијамагнетизам и парамагне т и зам.. ВЕЖБЕ: - прате предавања

Suggested Reading List
Обавезна: Кременовић, А., Физичка кристалографија, Београд, (у припреми).
Изборна: Nye, J.F., Physical properties of crystals. Their representation by tensors and matrices, Clarendon Press, Oxford, 1985; Sirotin, Yu.I., Shaskolskaya, M.P., Fundamentals of crystal physics, Mir Publishers Moscow, 1982.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 3

Conduct of the Course: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
60
Classwork Assessment ECTS
40

Additional Assessment Criteria