Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 12 - 13

Кабинет:731
E-mail: logar@mkpg.rgf.bg.ac.rs

Фазне трансформације минералних сировина и микроструктуре продуката у индустријским процесима

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Фазне трансформације минералних сировина и микроструктуре продуката у индустријским процесима

Предавачи: проф. др Миховил Логар

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 2

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: