Српски | English

Докторска дисертација

О предмету

Студијски програм: Геофизика (V семестар -DOS), Геофизика (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Докторска дисертација

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 25

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: