Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда, 9-11ч

Кабинет:255-256
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

Пројекат дипломског рада

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Пројекат дипломског рада

Предавачи: доц. др Драгољуб Бајић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: -

Циљ предмета: Кандидат треба да на свеобухватан начин представи методологију, циљеве и очекиване резултате истраживања

Исход предмета: Дефинисање садржаја дипломског рада и методологије истраживања, циљева, очекиваних резултата и научног доприноса израде рада

Садржај предмета:

У оквиру Пројекта дипломског рада кандидат треба да разради концепт истраживања, предложи одговарајућу методологију, формира циљеве и представи очекиване резултате истраживања. Такође је потребно представити научни значај и допринос теме истраживања у хидрогеологији. Уз то, неопходно је формирање временског оквира и буџета за планирана истраживања.

Литература:

  1. Стевановић З, 1989: Увод у научно – истраживачки рад у области хидрогеологије са основама опште научне методологије, Уџбеник РГФ, Београд
  2. Сарић М: Општи принципи научног рада, Научна књига, Београд
  3. Зајечарановић Г: Методологија научног рада, Београд
  4. USGS: Suggestions to the authors of geological reports
  5. Збирка прописа о етици и заштити интелектуалне својине
  6. Објављени радови на нашем и страном језику

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
70
30
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: