Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет:33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Изотопска хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Изотопска хидрогеологија

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је напредна обука студената у примени изотопских метода у хидрогеологији које су од виталног значаја за дефинисање порекла подземних вода, зона прихрањивања, утврђивања загађења, старости вода, опита трасирања, мешања различитих типова вода итд

Исход предмета: Способност за оцену услова формирања и одређивање старости вода

Садржај предмета:

Теоријска настава Узорковање вода, лабораторијски третман и методе испитивања. Порекло, карактеристике и примена изотопа. Изотопски састав атмосферских, површинских и подземних вода. Примена изотопа у одређивању порекла и старости подзенмих вода. Остале примене изотопа у хидрогеологији. Развој и примена модела у изотопској хидрогеологији

Литература:

  1. IAEA, UN, 2000: Environmental isotopes in the hydrological cycle Balkema, 2006: Isotope hydrogeology

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
15
20

Додатни услови оцењивања: