Српски | English

Subject professor
Term consultation:

wednesday 12-14

Cabinet:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Геологија квартара

Course Description

Study program: Geology Modul (VII semester -DAS), Minerology and Crystallography (VII semester -DAS), Paleontology (VII semester -DAS), Petrology and Geochemistry (VII semester -DAS), Geophysics (IX semester -DAS), Hidrogeology (VII semester -OAS)

Name of subject: Геологија квартара

Instructors: Dr Draženko Nenadić

Status: Optional

ECTS: 5

Prerequisites: нема

Course Objectives: Упознавање са типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, распрострањењем у свету и на подручју Србије по генетским категоријама наслага.

Learning Outcomes: Могућност стратиграфскog и палеонтолошкog дефинисања наслага, њихов значај и примена у истраживању лежишта минералних сировина и као грађевинска подлога.

Content:

Предавања: Типови квартарних наслага. Методе истраживања. Преглед регионалне геологије квартара. Квартар Србије: глацијални рељеф, глацијалне и флувиоглацијалне наслаге, речне наслаге већих водотока, речно-језерски седименти Панонске низије (Војводине), лимничке наслаге, еолске наслаге, пролувијалне, колувијалне и пећинске наслаге на подручју наше земље. Вежбе: Кабинетске: Приказивање слајдова и филмова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената.. Приказивање конкретног литолошког материјала. Израда семинарског рада. еренске: обилазак профила квартарне старости на подручју Београда.

Suggested Reading List

  1. GALE. J. S. & HOARE G. P., 1991: Quaternary sediment.- Halsted Press, an Imprint of John Wiley & Sons, Inc. 1-323, New York, Toronto.
  2. IMBRI DŽ. i IMBRI. K. P., 1981: Ледена доба.- Библиотека занимљива наука, 1-215, Београд.
  3. RAYMOND S. BRADELY, 1999: Paleoclimatology: Reconstructing Climates of the Quartenary.- International Geophysics Series, Volume 68, San Diego.
  4. RISER A.M. J., 1999: Quaternary Geology and the Environment.- Springer-Praxis books in Geophysical sciences, 1-290, Chichester, UK.
  5. СТЕВАНОВИЋ П., МАРОВИЋ М. и ДИМИТРИЈЕВИЋ В., 1992: Геологија Квартара.- Научна књига, 1-242, Београд.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Pointu.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
35
Classwork Assessment ECTS
10
15
20
20

Additional Assessment Criteria