Српски | English

Дипломски рад

О предмету

Студијски програм: Геологија модул (X семестар -DAS), Економска геологија (X семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (X семестар -DAS), Палеонтологија (X семестар -DAS), Петрологија и геохемија (X семестар -DAS), Геотехника (X семестар -DAS)

Назив предмета: Дипломски рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 18

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: