Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет:253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Стручна пракса

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VIII семестар -OAS), Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Стручна пракса

Предавачи: проф. др Петар Докмановић, проф. др Душан Поломчић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 3

Услов:

Циљ предмета:

Исход предмета:

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 3 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: