Српски | English

Студијски истраживачки рад (ГТ)

Course Description

Study program: Geotechnics (X semester -DAS)

Name of subject: Студијски истраживачки рад (ГТ)

Instructors:

Status: Обавезан

ECTS: 4

Prerequisites: -

Course Objectives: Упознавање студента са правилима, поступцима и процесима самосталног и целовитог истраживачког рада и његове писмене и усмене презентације из области геотехнике.

Learning Outcomes: Очекује се да студент уради оригиналан стручни рад, чији резултати треба да дају одређени допринос у каснијој изради дипломског рада. Кроз истраживачки студијски рад студент треба да демонстрира адекватну примену теоријских и практичних знања стечених током студија, али да прикаже и напредак у знању кроз детаљније познавање начина и метода истраживања у области која би касније била предмет дипломског рада.

Content:

Упознавање студента са методологијом истраживања у области геотехнике. Предлагање теме за израду оригиналног стручног рада. Предлагање стручне литературе која се односи на изабрану тему. Надгледање самосталног рада студента на изабраној теми. Завршна дискусија и оцена теме.

Suggested Reading List У зависности од предложене теме.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
0 0 0 0

Conduct of the Course: Менторски рад, стручне консултације, савети, по потреби лабораторијска истраживања.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
20
Classwork Assessment ECTS
40
40

Additional Assessment Criteria