Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Основа геотехнике

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Основа геотехнике

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 1

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са појмом геотехнике као интеракције терена и инжењерске делатности

Исход предмета: Сазнања о делатностима из области геотехнике

Садржај предмета:

Теоријска настава
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Обилазак терена – локација на којима се студенти упознају са конкретном применом геотехничких истраживања:
  • обилазак локација са израженим инжењерскогеолошким процесима: (процесом површинског распадања, процесом клизања и одроњавања и сл.),
  • обилазак локација на којима се изводе теренски истражни радови (истражно бушење и опити статичке пенетрације),
  • обилазак темељног ископа.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 1 0 0

Метода извођења наставе: Методе теренске наставе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
25
Предиспитне обавезе Поена
45

Додатни услови оцењивања: