Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:319
E-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Систематска палеонтологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Систематска палеонтологија

Предавачи: проф. др Невенка Ђерић, Бојана Џинић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ овог курса је стицање знања о принципима систематике и таксономије органског света и најважнијим групама фосилних биљака и животиња.

Исход предмета: Кроз овај предмет студент стиче способност да се на основу фосила оријентише у геолошком времену.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи таксономије и систематике. Систематика фосилних биљака. Фосилне ниже биљке (алге, лишаји, гљиве). Систематика васкуларних биљака. Систематика животиња. Систематика Protozoa (радиоларије, фораминифере), Porifera (сунђери), Archaeocyatha, Cnidaria (корали), Mollusca (пужеви, шкољке, амонити), Arthropoda (зглавкари), Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata (јежеви, звезде), Vertebrata (Agnatha, рибе, водоземци, гмизавци, птице и сисари).
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Макроскопско распознавање различитих таксона и препознавање њихових основних морфолошких карактеристика. Рад на вежбама прати теме из предавања.

Литература:

 1. Benton M., Harper D., 1997: Basic Paleontology. – Longman, 342, Essex.
 2. Carroll L. 1988: Vertebrate Palaeontology and Evolution, WH Freeman, New York.
 3. Clarkson E., 1998: Invertebrate Palaeontology and Evolution.-Blackwell Science, 1-452, London.
 4. Димитријевић В., 2000: Практикум за вежбе из палеозоологије (Vertebrata).- Рударско-геолошки факултет, 1-61, Београд.
 5. Михајловић Ђ., 2000: Палеоботаника. – скрпита, Рударско-геолошки факултет, Београд.
 6. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палаеозоологија.- Рударско-геолошки факултет, Београд.
 7. Митровић-Петровић Ј., Радуловић В., 2004: Општа палеонтологија. – Рударско-геолошки факултет, 159, Београд.
 8. Norman D., 1994: Prehistoric life, The rise of the vertebrates, MacMillan USA, 1-246.

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 2 0 0

   Метода извођења наставе: Предавања су праћена савременим визуелним приказом. На вежбањима се студенти упознају са морфологијом појединих група организама и увежбавају разликовање и распознавање најважнијих таксона. Студенти вежбају на материјалу из палеонтолошке збирке Департмана за палеонтологију.

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   50
   Предиспитне обавезе Поена
   15
   15
   20

   Додатни услови оцењивања: