Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-13

Кабинет:732
E-mail: aleksandar.pacevski@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из минералогије

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS)

Назив предмета: Теренска настава из минералогије

Предавачи: проф. др Александар Пачевски

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања и вештина о основном теренском начину проучавања минерала

Исход предмета: Оспособљавање за директан практичан рад на терену: макроскопска препознавање минерала (начин појављивања, физичке особине, парагенеза) и начини узимања узорака

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна предавања на локацијама металичних (цинабарити Авале) и силикатних минералних врста (аксинити Авале) и практична обука студената начинима теренских испитивања, посебно у раду на отвореним изданцима и узимању узорака.
Самостална практични рад студената на терену,
Самостални теренски рад студената на отвореним профилима и израда теренског дневника

Литература:

 1. Тумачи и основне геолошке карте Србије размере 1 : 100 000, Минералогија – Данило Бабич, Геологија Србије – одабрана поглавља

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   1 1 0 0

   Метода извођења наставе: Предавања у теренским условима уз презентацију начина теренског рада

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   50
   Предиспитне обавезе Поена
   50

   Додатни услови оцењивања: