Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 12-14

Кабинет:214
E-mail: katarina.bogicevic@rgf.bg.ac.rs

Палеозоологија

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Палеозоологија

Предавачи: проф. др Катарина Богићевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о морфолошким особинама и систематици кола бескичмењака и кичмењака, посебно оних који имају велики биостратиграфски и палеоеколошки значај

Исход предмета: Кроз овај предмет студенти стичу знања о морфолошким особинама и систематици животиња, посебно значајних група за палеоекологију и биостратиграфију.

Садржај предмета:

Теоријска настава Protozoa. Сунђери. Корали. Annelida. Protoarthropoda, Arthropoda. Мекушци. Cephalopoda. Brachiopoda. Echinodermata. Graptolithina. Егзотични и мистериозни облици. Ediacara. Burgess Shales. Фосили бескичмењака са територије Србије. Основне особине кичмењака, камбријумски кичмењаци, девонски и данашњи безвилични кичмењаци. Развој кичмењака са вилицама. Рибе, први четвороношци, Ichthyostega. Стегоцефали, гмизавци. Копнени и марински мезозојски кичмењаци, диносауруси. Рептилско порекло птица, Archaeopteryx, мезозојске и кенозојске птице. Мезозојски сисари. Адаптивна радијација сисара у кенозоику.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад На вежбањима се раде на фосилном материјалу из палеонтолошке збирке Департмана за палеонтологију и стичу вештине у распознавању карактеристичних морфолошких особина појединих група организама и увежбавају разликовање и распознавање најважнијих таксона.

Литература:

  1. Carroll L. 1988: Vertebrate Palaeontology and Evolution, WH Freeman, New York.
  2. Clarkson E., 1998: Invertebrate Palaeontology and Evolution.-Blackwell Science, 1-452, London.
  3. Димитријевић В., 2000: Практикум за вежбе из палеозоологије (Vertebrata).- Рударско-геолошки факултет, 1-61, Београд.
  4. Митровић Ј., Павловић М., 1980: Палеозоологија.- Рударско-геолошки факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања уз савремене визуалне презентације,практичан рад на фосилном материјалу, препознавање различитих група организама на основу фосила.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
5
5
30

Додатни услови оцењивања: