Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: дипломирани инжењер-мастер

Циљ предмета: оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки раду области магнетске и електричне концентрације или наставак усавршавања у овој области.

Исход предмета: Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања, трансфер научних достигнућа у праксу магнетске и електричне концентрације примарних или секундарних сировина, учествује или води стратећка истраживања комплексне валоризације минералних и секундарних сировина, да помогне у примени електромагнетике кроз помоћ конструкторима уређаја за магнетску или електричну концентрацију

Садржај предмета:

Феноменологија магнетизма: магнетски моменат, магнетски моменат електрона, магнетски моменат електронског спина, магнетски домени; феромагнетици, антиферо - магнетици, феримагнетици, парамагнетици, дијамагнетици. Магнетске особине минерала: . Зависност магнетских особина од индукције спољашњег поља; хистерезис, фактор демагнетизације. Промене магнетских својстава минерала при загревању.Магнетско поље: хомогено, нехомогено, високоградијентно. Силе поља, магнетска сила привлачења. Електропроводљивост проводника и полупроводника, Диелектрична пропустљивост. Електрично поље: хомогено, нехомогено, поље пражњења короне. Силе поља, електричне силе привлачења: електростатичка и пондеромоторна сила. Понашање проводника и непроводника у електричном пољу. Електризација (наелектрисавање) зрна: Могућност повећања разлике у електрофизичким својствима минералних компонената.Зона одвајања електричног сепаратора: силе које делују на зрна различите електропроводљивости у зони одвајања сепаратора.

Литература: Теоријски основи припреме минералних сировина-магнетна концентрација и електрична концентрација, Н. Ћалић, 1990. Бгд SME Mineral Processing, Handbook, Editor N.L. WEIS, 1985, Volume 1, part 6. Магнетска сепарација-нови трендови у припреми минералних сировина; Magnetic metods for the treatment of minerals, Elsevier, J. Svoboda, 1987, Радови и књиге из ове области.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: консултације, експериментални и домаћи рад,

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: семинарски рад и усмени испит