Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за припремu минералних сировина - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Машине и уређаји за припремu минералних сировина - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: завршене мастер студије

Циљ предмета: Циљ курса је да се студент упозна са машинама и уређајима који се користе у различитим процесима ПМС-а. У зависности од теме доктората биће детаљније проучаване одговарајуће машине и уређаји.

Исход предмета: Стицање квалитетног знања из области машина и уређаја у ПМС.

Садржај предмета:

Главни уређаји за дробљење, просејавање, млевење,класирање, концентрацију и одводњавање. Помоћни уређаји у процесима припреме минералних сировина (хранилице, пумпе, раздељивачи пулпе, узимачи узорака, додавачи реагенаса ) Уређаји за регулацију и контролу процеса припреме минералних сировина.

Литература:

  1. Lynch, A.J, Mineral Crushing and Grinding Circuits, Elsevier, Amsterdam, 1977
  2. WEISS, N. L, SME Mineral Processing Handbook, Vol. I and II , AIMMPE, N.Y., 1985.
  3. Wills, B.A., Mineral Processing Technology, B-H, Oxford, 1997.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Теоријска настава одржава се савременим аудио-визуелним методама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: