Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Механохемијска активација

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Механохемијска активација

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: завршене мастер студије

Циљ предмета: Циљ курса је да се студент упозна са машинама и уређајима који се користе у процесу механо-хемијске активације површине минерала. Поред упознавања са основним типовима специјалних млинова и њиховом конструкцијом, студенти ће се упознати и са новонасталим особинама сировина третираних у процесу механохемијске активације као и могућностима њихове примене у различитим индустријским гранама.

Исход предмета: Стицање квалитетног знања из области механохемијске активације.

Садржај предмета:

  1. Опште основе и важна својства чврстих тела Идеални и реални кристали. Дефекти кристалне решетке и чврсти раствори. Деформације кристала.
  2. Основни принципи уситњавања и одабрани примери процене ефикасности система за уситњавање.
    Садашње стање и развој принципа и уређаја за уситњавање. Одабране методе за анализу прашкастих сировина и одређивање утрошка енергије при млевењу минералних сирвина.
  3. Механичка активација у високо интензивним енергетским млиновима.
    Претварање и пренос енергије за време млевења. Цонверсион анд трансфер оф енергy дуринг гриндинг. Улога адитива за млевење на околину при механичкој активацији минерала.
  4. Механичка активација минерала и међупроизводи који се при том добијају. Механичка активација у рударству и хемијској индустрији. Механохемијска технологија у инжењерству.

Литература:

  1. K. Tkáčová, Mechanical Activation of Minerals, ELSEVIER, 1989
  2. K.Gotoh, H.Masuda and K.Higashitani, Powder Technology Handbook, Toyohashi University of Technology, Kyoto University, Mercel Dekker Inc.(1997)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Теоријска настава одржава се савременим аудио-визуелним методама.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: