Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Нелинеарна динамика

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Нелинеарна динамика

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Увођење кандидата у примену нелинеарне динамике из области у којима се кандидат усавршава

Исход предмета: Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области нелинерне динамике

Садржај предмета:

Увод у нелинеарну механику. Диференцијалне једначине првог реда, њихове бифуркације. Анализа у фазној равни. Гранични кругови и њихове бифуркације. Лоренцове једначине. Хаос. Итерирана пресликавања. Удвајање периода. Фрактали. Страни атрактори.

Литература: Nonlinear dynamics and chaos - With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering by Steven H. Strogatz

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: Семинарски радови (80),усмени испит (20),