Српски | English

Експертни системи и неуронске мреже

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Експертни системи и неуронске мреже

Предавачи:

Статус предмета:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 89

ЕСПБ бодови:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 91

Услов: Уписан 9. семестар

Циљ предмета: Упознавање идеје о вештачкој интелигенцији, упознавање функционалне структуре и особина ЕС и НМ, ради стицања вештина неопходних за разумевање, увођење у примену и експлоатацију ЕС и НМ.

Исход предмета: Знања о ЕС и НМ, вештина примена код одлучивања, оцене ризика, управљања процесима и сл.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Уводно излагање о вештачкој интелигенцији; Историја развоја; примене и класификација ЕС; Функционална структура и особине ЕС; Прикупљање знања и учење; представљање знања; базе знања; Процес закључивања; Модели и моделовање; Модули за спрегу и софтверско решење за синтезу ЕС; Поступак развоја ЕС; Експертски системи за рад у реалном времену; Неуронске мреже; Примери примена ЕС и НМ.
Практична настава :
Практичне вежбе према темама.

Литература:

  1. Kosko, B., (1992) Neural Networks and Fuzzy Systems, Prentice-Hall, NJ.
  2. Smith S., Kandel A., (1993), Verification and Validation of Rule-based Expert Systems, CRC Press Boca Raton.
  3. Yager R.R., Zadeh L.A., (1994), Fuzzy Sets, Neural Networks, and Soft Computing, Van Nostrand Reinhold, NY.
  4. Rao V., Rao H., (1995), C++ Neural Networks and Fuzzy Logic, M & T Books.
  5. Krishnamoorthy C.S., Rajeev S., (1996), Artificial Intelligence and Expert Systems for Engineers, CRC Press.
  6. Jain L.C., Vemuri V.R., (1998), Industrial Applications of Neural Networks, CRC Press Boca Raton.
  7. Lakhmi C.J., Martin N.M., (1998), Fusion of Neural Networks, Fuzzy Systems and Genetic Algorithms: Industrial Applications, CRC Press.
  8. Kecman V., (2001), Learning and Soft Computing: Support Vector Machines, Neural Networks, and Fuzzy Logic Models. The MIT Press and Cambridge, London.
  9. Актуелна литература према препоруци наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 111

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 112

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 113

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 114

Метода извођења наставе: Усмено излагање, практичне вежбе.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
25
25

Додатни услови оцењивања: