Српски | English

Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина

Course Description

Study program:

Name of subject: Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина

Instructors:

Status:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 89

ECTS:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 91

Prerequisites: : Положени предмети из претходне године

Course Objectives: Циљ курса је проширивање стечених сазнања из механичких метода експлоатације нафте и гаса. Пажња је усмерена ка повременом и континуалном гас лифт и дубинском пумпању на клипним шипкама. Студенти се упознају са свим детаљима пројектовања и избора опреме. Посебна пажња је посвећена систем анализи и оптимизацији процеса рада наведених механичких метода што је од посебне важности са аспекта економичности рада и енергетске ефикасности. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању повременог и континуалног гас лифта и дубинског пумпања на клипним шипкама.

Learning Outcomes: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати механичке методе експлоатације и управљати процесом производње нафте и гаса.

Content:

Теоријска настава Карактеристике механичких метода експлоатације. Врсте гас лифта. Континуални гас лифт. Систем анализа рада континуалног гаслифта. Пројектовање континуалног гаслифта. Методе пројектовања. Оптимизација рада система за континуални гаслифт. Регулација рада континуалног гаслифта. Анализа проблема у раду континуалног гаслифта. Повремени гаслифт. Методе пројектовања повременог гаслифта. Оптимизација рада повременог гаслифта-методе оптимизације. Анализа проблема у раду повременог гаслифта. Врсте проблема. Карактеристике проблема. Клип лифт. Методе пројектовања клип лифта. Оптимизација радаи и анализа проблема у раду. Врсте проблема. Карактеристике проблема. Технологија експлоатације дубинским пумпањем. Пројектовање и оптимизаѕција дубинског пумпања. Систем анализа рада дубинских пумпи. Дијагностика рада дубинских пумпи.
Практична настава Вежбе: Пројектовање и оптимизација континуланог гаслифта. Дијагностика проблема у раду континуланог гаслифта. Пројектовање повременог гаслифта. Дијагностика проблема у раду повременог гаслифта. Пројектовање клипног. Дијагностика проблема у раду клип лифта. Пројектовање система за дубинско пумпање. Одређивање оптималних параметара рада. Дијагностика проблема у раду дубинског пумпања.

Suggested Reading List

  1. Солеша М., Даниловић Д., Механичке методе експлоатације нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 2003.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 111

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 112

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 113

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 114

Conduct of the Course: Power point презентација + практичне вежбе

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
20
20
Classwork Assessment ECTS
20
20
20

Additional Assessment Criteria