Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји у припреми минералних сировина - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (IX семестар -DAS), Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Машине и уређаји у припреми минералних сировина - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Завршене основне студије

Циљ предмета: Циљ курса је да се студент упозна са машинама и уређајима који се користе у различитим процесима ПМС-а. У зависности од усмерења студената биће детаљније проучаване области њиховог интересовања.

Исход предмета:

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава: Уређаји за дробљење, просејавање, млевење,класирање, концентрацију и одводњавање. Теоријска настава одржава се савременим аудио-визуелним методама. Практична настава одвија се у лабораторији за ПМС.

Литература:

  1. С. Деушић, Скрипта - Машине и уређаји у припреми минералних сировина, РГФ, 2007
  2. Додатна литерратура према препоруци наставника

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Аудио-визуелне

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
30
30

Додатни услови оцењивања: