Српски | EnglishCEEPUS мреже: Требовање стипендија за студенте и наставнике за школску 2018/2019. годину

У току је припрема списка за требовање стипендија за студенте и наставнике за школску 2018/2019. годину у оквиру следећих CEEPUS мрежа:

1. CEEPUS мрежа: "Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe" и
2. "Raw Materials Smart Innovation Strategies in the ESEE Region" (RAMSIS)
Сви заинтересовани могу да предложе своје боравке унутар мрежа до 30.11.2016. године. На сајту факултета се налазе основне информације о овим двема мрежама, као и спискови универзитета који су укључени у мреже. Студенти су обавезни да попуне и приложени образац. У додатку се налазе и документа из CEEPUS централе о обавезама студената и наставника који добију стипендије.
За све додатне информације, контактирати локланог координатора за наше мреже, ванр. проф. др Кристину Шарић (kristina.saric@rgf.bg.ac.rs ; 2630020).


[Претходна страна]