Српски | EnglishЗбирка департмана за историјску и динамичку геологију и палеонтологију РГФ-a

Током деветнаестог века, у периоду формирања балканских држава и њиховог академског система, започет је пионирски рад на упознавању природних богатстава наше земље. Од 1854. године се на Лицеју одржавају предавања предмета Минералогија са геогнозијом, а 1880. године се формира и Катедра за минералогију и геологију на Великој школи у Београду коју ће водити Ј. Жујовић. У то време, 1883. године, настаје и Геолошки завод Велике школе из кога настају наши Департмани. Како би се унапредила настава, и како би студенти стекли што више практичног знања, формирана је и геолошко-палеонтолошка збирка.

Нашу Збирку чини преко 20 000 примерака и чине је бројне колекције које су, током дуге историје нашег Факултета, сакупили запослени, те бројни легатори – Ј. Жујовић, Д. Антула, П. Павловић, С. Станковић, С. Радовановић, С. Брусина, В. Петковић, В. Ласкарев и други. Поједине колекције су набављене и куповином, односно разменом са другим сродним институцијама из иностранства (као што су колекције Krantz, Cossmann, K&K Geologischen Reichsanstalt in Wien и друге...)

Материјал који се налази у нашој Збирци је од непроцењивог значаја као основа за стручна испитивања на подручју са кога је он сакупљен, као упоредна збирка за уводјење студената у самосталан рад, али и као документ који говори о претходним истраживањима, о развоју наше земље, те о раду значајних личности из наше прошлости.

Најзначајнији део наше Збирке ушао је у Инвентар објеката геонаследја Србије , чиме је трајно обележен њен изузетан значај.

Наша Збирка има статус „музеја у саставу“, односно „музеја затвореног типа“ те је, осим студенатима и запосленима, доступна за стручну јавност, док се групне посете ученика и осталих заинтересованих могу организовати по договору.

Галерија


[Претходна страна]