Српски | EnglishЕкономска геологија - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Генеза рудних лежишта 2 +1 4 Oбавезан   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Геологија угља 2 +2 5 Oбавезан   Животић Драгана
  Алексић Николета
Лабораторијска испитивања минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Животић Драгана
Економика минералних ресурса 2 +2 5 Oбавезан   Тошовић Радуле
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Научно истраживачки рад 3 +0 2 Oбавезан   Цветковић Владица
Лежишта металичних минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Лежишта неметаличних минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Симић Владимир
Геологија нафте 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Теренска настава: лежишта минералних сировина 0 +2 8 Oбавезан   Симић Владимир
  Миладиновић Зоран
Предмет изборног блока3 2 +2
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне парагенезе рудних минерала 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Живановић Владимир
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка хемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Формациона геологија 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Лежишта и истраживање нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одрживи развој и минерални ресурси 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
Менаџмент и маркентинг минералних ресурса 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
  Ђурић Драгана
ГИС примена у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Проспекција лежишта чврстих минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Истраживање лежишта чврстих минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Симић Владимир
  Велојић Милош
Рудничка геологија 2 +2 5 Oбавезан   Тошовић Радуле
  Велојић Милош
Економска оцена минералних ресурса 2 +2 4 Oбавезан   Тошовић Радуле
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Процена ресурса нафте и гаса 1 +2 4 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Теренска настава: проспекција, истраживање ЛМС и рудничка геологија 0 +3 6 Oбавезан   Симић Владимир
  Велојић Милош
Студијски истраживачки рад 5 0 +0 4 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 6 0 +0 1 Oбавезан
Дипломски рад (М5 ЕГ) 0 +0 15 Oбавезан
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
  Крстеканић Немања
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
Геохемија животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години