Српски | EnglishПетрологија и геохемија - основне академске студије

Наставни план и програм

III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан   Јовић Видојко
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Алексић Николета
  Џинић Бојана
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Основи примењене петрографије 2 +2 5 Oбавезан   Матовић Весна
Предмет изборног блока4 2 +2
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока5 2 +2
Теренска настава из Геолошког картирања 2 +0 +4 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Завршни рад (М4) 0 +0 6 Oбавезан
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе испитивања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Квантитативна хемијска анализа 2 +2 5 Изборни  
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе истраживања седиментних стена 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Примењена геохемија 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи теоријске петрологије 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Основи економске геологије 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години