Српски | EnglishМинералогија и кристалографија - основне академске студије

Наставни план и програм

III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан   Јовић Видојко
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Алексић Николета
  Џинић Бојана
Општа кристалографија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Теренска настава из Геолошког картирања 2 +0 +4 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Завршни рад (М3) 0 +0 6 Oбавезан
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе испитивања минерала 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Основи примењене петрографије 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Квантитативна хемијска анализа 2 +2 5 Изборни  
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
Основи рудне микроскопије 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
Минералогија животне средине 2 +2 5 Изборни   Ерић Сузана
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Примењена минералогија 2 +2 5 Изборни   Ерић Сузана
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Основи теоријске петрологије 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години