Српски | EnglishПалеонтологија - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеозоологија бескичмењака 2 +1 4 Oбавезан   Богићевић Катарина
  Џинић Бојана
Палеоботаника 2 +1 4 Oбавезан   Лазаревић Зорица
  Џинић Бојана
Микропалозоологија 1 +3 4 Oбавезан   Ђерић Невенка
Микропалеоботаника 1 +3 4 Oбавезан   Миливојевић Јелена
Биостратиграфија 2 +1 4 Oбавезан   Ђерић Невенка
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 1 +2
Научно истраживачки рад 3 +0 2 Oбавезан   Цветковић Владица
Палеозоологија кичмењака 2 +1 4 Oбавезан   Богићевић Катарина
Методе палеонтолошких и биостратиграфских истраживања 1 +3 6 Oбавезан   Ђерић Невенка
Палеоекологија 2 +1 4 Oбавезан   Миливојевић Јелена
Теренска настава - палеонтологија 1 +2 4 Oбавезан   Богићевић Катарина
  Џинић Бојана
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Стратиграфија Паратетиса 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Стратиграфија Карпато-Балканида 1 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Геологија угља 2 +2 5 Изборни   Животић Драгана
  Алексић Николета
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Стратиграфија континентално језерског терцијара 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Стратиграфија Динарида Србије 1 +2 5 Изборни   Радивојевић Дејан
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Неотектоника 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Геологија нафте 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Упоредна морфологија фосилних биљака 1 +3 5 Oбавезан   Лазаревић Зорица
Еволуциона палеонтологија 2 +0 2 Oбавезан   Богићевић Катарина
Упоредна морфологија фосилних кичмењака 1 +3 5 Oбавезан   Богићевић Катарина
  Џинић Бојана
Формациона геологија 2 +2 5 Oбавезан   Рундић Љупко
Предмет изборног блока5 2 +1
Предмет изборног блока6 2 +2
Предмет изборног блока7 2 +2
Студијски истраживачки рад 2 0 +0 9 Oбавезан
Студијски истраживачки рад 6 0 +0 1 Oбавезан
Дипломски рад (М2 ПЛ) 0 +0 15 Oбавезан
Предмет изборног блока8 1 +3
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија југоисточне Европе 2 +1 3 Изборни   Стојадиновић Урош
Геодиверзитет 2 +1 3 Изборни   Ганић Мери
Геологија света 2 +1 3 Изборни   Радивојевић Дејан
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Реконструкција палеосредина 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок7 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија литосфере 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Физичка својства Земљине унутрашњости 2 +2 5 Изборни   Цветков Весна
Изборни блок8 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална палеонтологија (палеозоологија) 1 +3 5 Изборни   Богићевић Катарина
  Џинић Бојана
Специјална палеонтологија (микропалеозоологија) 1 +3 5 Изборни   Ђерић Невенка
Специјална палеонтологија (палеоботаника) 1 +3 5 Изборни   Лазаревић Зорица
Специјална палеонтологија (микропалеоботаника) 1 +3 5 Изборни   Миливојевић Јелена
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години