Српски | EnglishРегионална геологија - основне академске студије

Наставни план и програм

III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Мери
Даљинска детекција 2 +2 5 Oбавезан   Стојадиновић Урош
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Геологија Србије 2 +2 5 Oбавезан   Рундић Љупко
Геолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Теренска настава из Геолошког картирања 2 +0 +4 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Завршни рад (М1) 0 +0 6 Oбавезан
Предмет изборног блока7 2 +2
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Алексић Николета
  Џинић Бојана
Основи примењене петрографије 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија А 2 +2 5 Изборни   Радивојевић Дејан
Методе истраживања седиментних стена 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок6 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Увод у еволуцију 2 +2 5 Изборни   Богићевић Катарина
Изборни блок7 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Основи економске геологије 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години