Српски | EnglishПрипрема минералних сировина - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Теоријски основи концентрације 2 +2 6 Oбавезан   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Уситњавање и класирање 2 +2 6 Oбавезан   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Одводњавање у припреми минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
Предмет изборног блока21 2 +2
Предмет изборног блока22 2 +2
Индустријски процеси припреме минералних сировина 2 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (ПМС) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока23 2 +2
Предмет изборног блока24 2 +2
Изборни блок21 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 2 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
Методе испитивања минералних сировина 2 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
  Пачевски Александар
Изборни блок22 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Технике узорковања и анализе 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
Менаџмент у рударству 2 +2 6 Изборни   Шубарановић Томислав
Изборни блок23 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Прерада вода 1 2 +2 6 Изборни   Вучинић Душица
Припрема угља 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
Окрупњавање ситнозрних материјала 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
Изборни блок24 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Реагенси у припреми минералних сировина 2 +2 6 Изборни   Вучинић Душица
Методе научно-истраживачког рада 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години