Српски | EnglishМеханизација у рударству - основне академске студије

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија машинске обраде 2 +2 5 Oбавезан   Ивезић Дејан
  Ивић Милица
Основи конструисања 2 +2 5 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Ивић Милица
Машине за површинску експлоатацију 2 +2 5 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Машине за бушење и откопавање у подземној експлоатацији 2 +2 5 Oбавезан   Милисављевић Владимир
Предмет изборног блока22 2 +2
Предмет изборног блока23 2 +2
Одржавање рударских машина 2 +2 5 Oбавезан   Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Заштита на машинама и уређајима 2 +2 5 Oбавезан   Милисављевић Владимир
Завршни рад (МЕХ) 0 +0 5 Oбавезан
Стручна пракса (МЕХ) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Предмет изборног блока24 2 +2
Предмет изборног блока25 2 +2
Изборни блок22 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Топлотни мотори 2 +2 5 Изборни   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Електричне машине и инсталације 2 +2 5 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок23 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 1 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Машине и уређаји за експлоатацију нафте и гасa 2 +2 5 Изборни   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Изборни блок24 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за транспорт на површинским коповима 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
Хидрауличке и пнеуматичке машине у рударству 2 +2 5 Изборни  
Гасоводни системи и компресорске станице 2 +2 5 Изборни   Ивезић Дејан
  Маџаревић Александар
Изборни блок25 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији 2 +2 5 Изборни   Милисављевић Владимир
Машине и помоћни радови на површинским коповима 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Ђенадић Стеван
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години