Српски | EnglishМеханизација у рударству - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Преносници снаге на рударским машинама 2 +2 6 Oбавезан   Јованчић Предраг
Поузданост техничких система у рударству 2 +2 6 Oбавезан   Танасијевић Милош
Техничка дијагностика 2 +2 6 Oбавезан   Јованчић Предраг
Предмет изборног блока17 2 +2
Предмет изборног блока18 2 +2
Пројектовање и избор рударских машина 2 +2 6 Oбавезан   Игњатовић Драган
  Јованчић Предраг
  Танасијевић Милош
  Ђенадић Стеван
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (МЕХ) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока19 2 +2
Предмет изборног блока20 2 +2
Изборни блок17 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Менаџмент у рударству 2 +2 6 Изборни   Шубарановић Томислав
Енергетика и одрживи развој 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Изборни блок18 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Метрологија и мерна техника 2 +2 6 Изборни   Александровић Снежана
Аутоматизација и управљање процесима 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
  Ивић Милица
Изборни блок19 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за експлоатацију и обраду камена 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Методе научно-истраживачког рада 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок20 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Специјални системи за утовар и транспорт у подземној експлоатацији 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години