Српски | EnglishРударска мерења - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Рударска мерења 2 2 +2 6 Oбавезан   Ганић Александар
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +2 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Графичка документација рудника 2 2 +2 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
Предмет изборног блока13 2 +2
Предмет изборног блока14 2 +2
Просторни информациони системи 2 +2 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (РМР) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока15 2 +2
Предмет изборног блока16 2 +2
Изборни блок13 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Менаџмент у рударству 2 +2 6 Изборни   Шубарановић Томислав
Транспортни системи у рудницима 2 +2 6 Изборни   Ристовић Ивица
Моделирање дисперзије загађења животне средине 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Изборни блок14 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоинформационе технологије 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Системи површинске експлоатације 2 +2 6 Изборни   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Енергетика и одрживи развој 2 +2 6 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Изборни блок15 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Изравнање рудничких мрежа 2 +2 6 Изборни   Ганић Александар
  Гојковић Зоран
Организација градње 2 +2 6 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Методе научно-истраживачког рада 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок16 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Стабилност подземних просторија и објеката 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
Подземни инфраструктурни објекти 2 +2 6 Изборни   Лутовац Сузана
  Токалић Раде
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Инжењерска метрологија 2 +2 6 Изборни   Дамњановић Весна
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години