Српски | EnglishПодземна градња - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из израде подземних просторија 2 +2 6 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Израда подземних просторија минирањем 2 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Подградни материјали 2 +2 6 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Подземни инфраструктурни објекти 2 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Токалић Раде
  Глигорић Милош
  Црногорац Лука
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (ПГР) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока11 2 +2
Предмет изборног блока12 2 +2
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +2 6 Изборни   Милутиновић Александар
Структурна геологија 2 +3 6 Изборни   Тривић Бранислав
  Крстеканић Немања
Менаџмент у рударству 2 +2 6 Изборни   Шубарановић Томислав
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјални поступци израде подземних просторија 2 +2 6 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Изборни блок11 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Стабилност подземних просторија и објеката 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Изборни блок12 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Организација градње 2 +2 6 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Методе научно-истраживачког рада 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години