Српски | EnglishПодземна експлоатација лежишта минералних сировина - основне академске студије

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе подземног откопавања 2 +2 5 Oбавезан   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Методе подземног откопавања лежишта угља 2 +2 5 Oбавезан   Глушчевић Бранко
  Глигорић Зоран
  Лапчевић Вељко
Методе израде подземних просторија 2 +2 5 Oбавезан   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Вентилација рудника 2 +2 5 Oбавезан   Лилић Никола
Предмет изборног блока10 2 +2
Предмет изборног блока11 2 +2
Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 1 2 +2 5 Oбавезан   Глигорић Зоран
  Лапчевић Вељко
Транспорт и извоз у рудницима 2 +2 5 Oбавезан   Ристовић Ивица
Завршни рад (ПОД) 0 +0 5 Oбавезан
Стручна пракса (ПОД) 0 +0 +6 5 Oбавезан   Глушчевић Бранко
  Лапчевић Вељко
Предмет изборног блока12 2 +2
Предмет изборног блока13 2 +2
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине за подземну експлоатацију 2 +2 5 Изборни   Милисављевић Владимир
Систем управљања животном средином 2 +2 5 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок11 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Одводњавање рудника 2 +2 5 Изборни   Цвјетић Александар
Графичка документација рудника 1 2 +2 5 Изборни   Милутиновић Александар
Изборни блок12 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Затварање рудника 2 +2 5 Изборни   Глигорић Зоран
Рударска мерења 1 2 +2 5 Изборни   Ганић Александар
Изборни блок13 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе откопавања украсног камена 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Организација производње 2 +2 5 Изборни   Глигорић Зоран
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години