Српски | EnglishПодземна експлоатација лежишта минералних сировина - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом 2 2 +2 6 Oбавезан   Глигорић Зоран
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Oбавезан   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Оптимизација параметара метода подземног откопавања 1 2 +2 6 Oбавезан   Глушчевић Бранко
  Бељић Чедомир
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Евалуација рудника са подземном експлоатацијом 2 +2 6 Oбавезан   Глигорић Зоран
  Бељић Чедомир
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (ПОД) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока7 2 +2
Предмет изборног блока8 2 +2
Изборни блок5 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Менаџмент у рударству 2 +2 6 Изборни   Шубарановић Томислав
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +2 6 Изборни   Милутиновић Александар
Специјални поступци израде подземних просторија 2 +2 6 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок6 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистичко моделирање лежишта 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Транспортни системи у рудницима 2 +2 6 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок7 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Поузданост технологије подземне експлоатације слојевитих лежишта 2 +2 6 Изборни  
Специјалне методе минирања и рушења објеката 2 +2 6 Изборни   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Стабилност подземних просторија и објеката 2 +2 6 Изборни   Гојковић Небојша
Изборни блок8 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
Специјални системи за утовар и транспорт у подземној експлоатацији 2 +2 6 Изборни   Милисављевић Владимир
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години