Српски | EnglishПовршинска експлоатација лежишта минералних сировина - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјалне методе експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Неговановић Миланка
  Кричак Лазар
  Димитријевић Бојан
Менаџмент у рударству 2 +2 6 Oбавезан   Шубарановић Томислав
Оптимизација површинских копова 2 +2 6 Oбавезан   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
  Пешић-Георгиадис Милица
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Системи површинске експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Колоња Божо
  Стевановић Дејан
Израда завршног рада 0 +0 4 Oбавезан
Завршни рад (ПОВ) 0 +0 8 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистичко моделирање лежишта 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Моделирање дисперзије загађења животне средине 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Поузданост техничких система у рударству 2 +2 6 Изборни   Танасијевић Милош
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Техноекономска оцена пројеката у рударству 1 2 +2 6 Изборни   Колоња Божо
Одабрана поглавља из геомеханике 2 +2 6 Изборни   Чебашек Владимир
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање ризиком 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Сеизмика минирања 2 +2 6 Изборни   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Системи одводњавања површинских копова 2 +2 6 Изборни   Шубарановић Томислав
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјалне методе минирања и рушења објеката 2 +2 6 Изборни   Кричак Лазар
  Неговановић Миланка
Методе научно-истраживачког рада 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години