Српски | EnglishПалеонтологија - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Биостратиграфија 1 +3 4 Oбавезан   Ђерић Невенка
Микропалеоботаника 1 +3 4 Oбавезан   Миливојевић Јелена
Микропалеозоологија 1 +3 4 Oбавезан   Ђерић Невенка
  Џинић Бојана
Палеоботаника 1 +3 4 Oбавезан   Лазаревић Зорица
  Џинић Бојана
Палеозоологија бескичмењака 2 +2 4 Oбавезан   Богићевић Катарина
  Џинић Бојана
Предмет изборног блока1 1 +3
Предмет изборног блока2 2 +2
Методе палеонтолошких и биостратиграфских истраживања 1 +4 6 Oбавезан   Ђерић Невенка
Палеоекологија 1 +3 4 Oбавезан   Миливојевић Јелена
Палеозоологија кичмењака 2 +2 4 Oбавезан   Богићевић Катарина
Предмет изборног блока3 1 +3
Предмет изборног блока4 2 +2
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Теренска настава - палеонтологија 1 +2 4 Oбавезан   Богићевић Катарина
  Џинић Бојана
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Упоредна морфологија фосилних биљака 1 +3 5 Изборни   Лазаревић Зорица
Упоредна морфологија фосилних организама (кичмењака) 1 +3 5 Изборни   Богићевић Катарина
  Џинић Бојана
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија угља 2 +2 5 Изборни   Животић Драгана
  Алексић Николета
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Палеоклиматологија 1 +3 5 Изборни   Лазаревић Зорица
Палинофације 1 +3 5 Изборни   Миливојевић Јелена
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија нафте 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
Геофизички каротаж 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Неотектоника 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Биологија одабране групе организама 3 +1 4 Oбавезан   Миливојевић Јелена
  Лазаревић Зорица
  Богићевић Катарина
Еволуциона палеонтологија 2 +0 2 Oбавезан   Богићевић Катарина
Микрофације карбонатних стена 1 +3 6 Oбавезан   Судар Милан
Седиментологија ц 2 +2 5 Oбавезан   Васић Небојша
Предмет изборног блока1 2 +1
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Студијски истраживачки рад 2 0 +0 5 Oбавезан
Предмет изборног блока4 1 +3
Дипломски рад 0 +0 15 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодиверзитет 2 +1 3 Изборни   Ганић Мери
Геологија југоисточне Европе 2 +1 3 Изборни   Стојадиновић Урош
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Геохемија животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Формациона геологија 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Геохемија литосфере 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална палеонтологија (микропалеоботаника) 1 +3 5 Изборни   Миливојевић Јелена
Специјална палеонтологија (микропалеозоологија) 1 +3 5 Изборни   Ђерић Невенка
Специјална палеонтологија (палеоботаника) 1 +3 5 Изборни   Лазаревић Зорица
Специјална палеонтологија (палеозоологија) 1 +3 5 Изборни   Богићевић Катарина
  Џинић Бојана
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години