Српски | EnglishГеологија модул - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Oбавезан   Рундић Љупко
Геолошко картирање 2 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
Реконструкција палеосредина 2 +2 5 Oбавезан   Ненадић Драженко
Стратиграфија Карпато-балканида 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Мери
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +1
Стратиграфија Динарида Србије 2 +2 5 Oбавезан   Радивојевић Дејан
Структурно тектонска анализа 2 +2 5 Oбавезан   Тривић Бранислав
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Теренска настава - геологија 2 +4 8 Oбавезан   Рундић Љупко
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија угља 2 +2 5 Изборни   Животић Драгана
  Алексић Николета
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
  Крстеканић Немања
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодиверзитет Србије 2 +1 3 Изборни   Ганић Мери
Геологија југоисточне Европе 2 +1 3 Изборни   Стојадиновић Урош
Геологија света 2 +1 3 Изборни   Радивојевић Дејан
Методе структурно литостратиграфских истраживања 2 +1 3 Изборни   Тољић Маринко
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија нафте 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
ГИС - апликација у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
Неотектоника 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Стратиграфија континентално-језерског терцијара 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Гемологија I 2 +2 5 Изборни  
Вулканологија 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Геофизички каротаж 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
Екогеолошко картирање 2 +2 5 Изборни   Тољић Маринко
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Формациона геологија 2 +2 5 Oбавезан   Рундић Љупко
Стратиграфија Паратетиса 2 +2 5 Oбавезан   Ганић Мери
Тектоника 2 3 +1 4 Oбавезан   Тољић Маринко
Предмет изборног блока1 3 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Студијски истраживачки рад 1 0 +15 15 Oбавезан
Дипломски рад 0 +0 15 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка својства Земљине унутрашњости 3 +2 6 Изборни   Цветков Весна
Истраживање лежишта чврстих минералних сировина 3 +2 6 Изборни   Симић Владимир
  Велојић Милош
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Проспекција лежишта чврстих минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Рудничка геологија 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
  Велојић Милош
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Економика минералних ресурса 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години