Српски | EnglishПетрологија и геохемија - основне академске студије

На усмерењу за петрологију и геохемију стичу се детаљнија знања из петрологије као науке која се бави проучавањем стена, њиховог начина појављивања, састава, класификација, као и самог постанка стена и на геохемију као науку која се бави проучавањем садржаја и расподеле хемијских елемената и њихових изотопа у различитим деловима Земље (у минералима, стенама, рудама, земљиштима, водама, атмосфери, живом свету). Петрологија се бави низом општих проблема: испитивањем минералног и хемијског састава стена, као и геолошких процеса којима настају током геолошке историје, са циљем упознавања појединости развића и историје Земље. Област примене петрологије и геохемије је веома широка. Знања из ових наука су од изузетног значаја при геолошком картирању и истраживању минералних сировина. Такође, петрологија је значајна и у различитим гранама индустрије (архитектура, грађевинарство, хемијска индустрија и др.). Геохемија и петрологија су све више укључене у решавање проблема везаних за очување животне средине.

Наставни план и програм

III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан   Јовић Видојко
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Џинић Бојана
  Алексић Николета
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Предмет изборног блока34 2 +2
Предмет изборног блока35 2 +2
Предмет изборног блока36 2 +2
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока37 2 +2
Предмет изборног блока38 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Завршни рад 0 +0 6 Oбавезан
Изборни блок34 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе испитивања седиментних стена 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Методе испитивања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Изборни блок35 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Примењена петрографија А 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок36 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Квантитативна хемијска анализа 2 +2 5 Изборни  
Изборни блок37 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Примењена геохемија 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Изборни блок38 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи теоријске петрологије 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Основи економске геологије 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години