Српски | EnglishПетрологија и геохемија - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија литосфере 2 +2 5 Oбавезан   Прелевић Дејан
Магматске стене 2 +2 5 Oбавезан   Шарић Кристина
Седиментологија ц 2 +2 5 Oбавезан   Васић Небојша
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Метаморфне стене 2 +2 5 Oбавезан   Васковић Нада
  Костић Бојан
Методе у геохемији 2 +2 5 Oбавезан   Прелевић Дејан
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Теренска настава из петрологије и геохемије 2 +4 8 Oбавезан   Срећковић Батоћанин Даница
  Костић Бојан
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
  Крстеканић Немања
Економика минералних ресурса 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
Реконструкција палеосредина 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Стратиграфија Паратетиса 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Физичка хемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Кристалооптика 2 +2 5 Изборни   Росић Александра
Стратиграфија Карпато-балканида 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија угља 2 +2 5 Изборни   Животић Драгана
  Алексић Николета
Рендгенска структурна анализа 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Стратиграфија континентално језерског терцијара 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија нафте 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
  Алексић Николета
Магматске стене Србије 2 +2 5 Изборни   Шарић Кристина
Стратиграфија Динарида Србије 2 +2 5 Изборни   Радивојевић Дејан
Изборни блок5 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Вулканологија 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Генетска минералогија 2 +2 5 Изборни   Вулић Предраг
Менаџмент и маркетинг минералних ресурса 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Oбавезан   Цветковић Владица
Примењена петрографија 2 +2 5 Oбавезан   Матовић Весна
Теоријска петрологија 2 +2 5 Oбавезан   Васковић Нада
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Студијски истраживачки рад 4 0 +16 15 Oбавезан
Дипломски рад 0 +0 15 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитика неорганских загађивача 2 +2 5 Изборни  
Формациона геологија 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Геохемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Испитивање слојевитих силиката методом рендгенске дифракције 2 +2 5 Изборни   Росић Александра
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Савремени инструменти у кристалографији 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Геохемија хидросфере и атмосфере 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Припрема минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години