Српски | EnglishГеологија и палеонтологија - основне академске студије

Наставни план и програм

III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан   Јовић Видојко
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Џинић Бојана
  Алексић Николета
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Предмет изборног блока14 2 +2
Предмет изборног блока15 2 +2
Предмет изборног блока16 2 +2
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока17 2 +2
Предмет изборног блока18 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Завршни рад 0 +0 6 Oбавезан
Изборни блок14 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Примењена петрографија А 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок15 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија А 2 +2 5 Изборни   Радивојевић Дејан
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
Изборни блок16 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Палеозоологија 2 +2 5 Изборни   Богићевић Катарина
Методе испитивања седиментних стена 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок17 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Палеогеографија 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Изборни блок18 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Основи економске геологије 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години