Српски | EnglishМинералогија и кристалографија - основне академске студије

На усмерењу за минералогију и кристалографију образују се стручњаци за практичан и научно-истраживачки рад кроз изучавање минерала и савремених неорганских материјала, њихових структурних карактеристика (монокристала и поликристалних материјала), квалитета и прераде металичних и неметаличних минералних сировина, контроле производа њихове трансформације у току технолошког процеса у производњи различитих врста керамике, глазура, опека, стакла, цемента итд., начина процене и обраде драгог и украсног камења, као и заштите од загађења човекове средине различитим минералним загађивачима. Минералози и кристалографи су неопходни у разним индустријским гранама, које се баве експлоатацијом минералних сировина, њиховом контролом, прерадом, испитивањем особина финалног производа и заштитом животне средине. Обавезни су чланови научних тимова у проучавању савремених природних и вештачких материјала.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
voltarene patch voltarenplast voltarene
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Наставни план и програм

III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан   Јовић Видојко
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Алексић Николета
Предмет изборног блока24 2 +2
Предмет изборног блока25 2 +2
Предмет изборног блока26 2 +2
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока27 2 +2
Предмет изборног блока28 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Завршни рад 0 +0 6 Oбавезан
Изборни блок24 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе испитивања минерала 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок25 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Квантитативна хемијска анализа 2 +2 5 Изборни  
Основи рудне микроскопије 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
Изборни блок26 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа кристалографија 2 +2 5 Изборни   Росић Александра
Примењена петрографија А 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок27 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
Минералогија животне средине 2 +2 5 Изборни   Ерић Сузана
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок28 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Примењена минералогија 2 +2 5 Изборни   Ерић Сузана
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Основи теоријске петрологије 2 +2 5 Изборни   Васковић Нада
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години