Српски | EnglishМинералогија и кристалографија - основне академске студије

На усмерењу за минералогију и кристалографију образују се стручњаци за практичан и научно-истраживачки рад кроз изучавање минерала и савремених неорганских материјала, њихових структурних карактеристика (монокристала и поликристалних материјала), квалитета и прераде металичних и неметаличних минералних сировина, контроле производа њихове трансформације у току технолошког процеса у производњи различитих врста керамике, глазура, опека, стакла, цемента итд., начина процене и обраде драгог и украсног камења, као и заштите од загађења човекове средине различитим минералним загађивачима. Минералози и кристалографи су неопходни у разним индустријским гранама, које се баве експлоатацијом минералних сировина, њиховом контролом, прерадом, испитивањем особина финалног производа и заштитом животне средине. Обавезни су чланови научних тимова у проучавању савремених природних и вештачких материјала.

Наставни план и програм

III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан   Јовић Видојко
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Џинић Бојана
  Алексић Николета
Предмет изборног блока24 2 +2
Предмет изборног блока25 2 +2
Предмет изборног блока26 2 +2
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока27 2 +2
Предмет изборног блока28 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Завршни рад 0 +0 6 Oбавезан
Изборни блок24 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Методе испитивања минерала 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Стратиграфија Србије 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок25 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Квантитативна хемијска анализа 2 +2 5 Изборни  
Основи рудне микроскопије 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
Изборни блок26 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа кристалографија 2 +2 5 Изборни   Росић Александра
Примењена петрографија А 2 +2 5 Изборни   Матовић Весна
Изборни блок27 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи гемологије 2 +2 5 Изборни  
Минералогија животне средине 2 +2 5 Изборни   Ерић Сузана
Геонаслеђе и геотуризам 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок28 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Примењена минералогија 2 +2 5 Изборни   Ерић Сузана
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Основи теоријске петрологије 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години