Српски | EnglishМинералогија и кристалографија - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геометријска кристалографија 2 +2 5 Oбавезан   Росић Александра
Систематика несиликата 2 +2 5 Oбавезан   Пачевски Александар
Систематика силиката 2 +2 5 Oбавезан   Ерић Сузана
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Кристалохемија 2 +2 5 Oбавезан   Вулић Предраг
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока5 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Теренска настава из минералогије 2 +4 8 Oбавезан   Пачевски Александар
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инструменталне методе хемијске анализе 2 +2 5 Изборни  
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни   Ненадић Драженко
Инструменти и методе у кристалографији I 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Стратиграфија Карпато-балканида 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералогија сировина и индустријских продуката 2 +2 5 Изборни
Припрема минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
Савремене методе испитивања минерала 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Оптичка спектроскопија минерала (VIS-IR) 2 +2 5 Изборни  
Геохемија литосфере 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Кристалооптика 2 +2 5 Изборни   Росић Александра
Стратиграфија Паратетиса 2 +2 5 Изборни   Ганић Мери
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Примењена минералогија I 2 +2 5 Изборни   Похарц-Логар Весна
Рендгенска структурна анализа 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Рудна микроскопија 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Изборни блок5 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Генетска минералогија 2 +2 5 Изборни   Вулић Предраг
ГИС - апликација у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
Методе структурне анализе поликристалних материјала 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Гемологија I 2 +2 5 Изборни  
Инструменти и методе у кристалографији II 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Менаџмент и маркетинг минералних ресурса 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
Примењена кристалографија 2 +2 5 Изборни   Росић Александра
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Фазне трансформације у кристалима 2 +2 5 Oбавезан   Кременовић Александар
Синтеза минерала 2 +2 5 Oбавезан   Вулић Предраг
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Студијски истраживачки рад 3 0 +16 15 Oбавезан
Дипломски рад 0 +0 15 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Минералне парагенезе рудних минерала 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Структуре и особине савремених материјала 2 +2 5 Изборни   Вулић Предраг
Теоријска петрологија 2 +2 5 Изборни   Васковић Нада
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Аналитика неорганских загађивача 2 +2 5 Изборни  
Методе стратиграфских истраживања 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Савремени инструменти у кристалографији 2 +2 5 Изборни   Кременовић Александар
Изборни блок3 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Дисперговани минерали у животној средини 2 +2 5 Изборни  
Средине стварања магматских и метаморфних стена 2 +2 5 Изборни   Цветковић Владица
Геохемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Изборни блок4 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Испитивање слојевитих силиката методом рендгенске дифракције 2 +2 5 Изборни   Росић Александра
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години