Српски | EnglishЕкономска геологија - основне академске студије

На усмерењу за економску геологију образују се геолошки стручњаци за истраживање, прорачун резерви и оцену лежишта металичних, неметаличних и енергетских минералних ресурса. Изучава се проблематика генезе минералних ресурса, као основа за истраживање, затим металогенетске анализе и израда прогнозно-металогенетских карата. Едукација обухвата и проспекцију минералних ресурса, са планирањем, програмирањем и пројектовањем различитих геолошких истраживања минералних ресурса. На усмерењу се стичу и практична знања прорачуна резерви значајна за успешан геолошки рад на руднику кроз рудничку геологију као посебну дисциплину. Значајно и атрактивно место заузима геолошко-економска оцена и менаџмент минералних ресурса, као и економика, менаџмент и маркетинг геолошких истраживања, који, у складу са концептом одрживог развоја и захтевима геоекологије, омогућују активну улогу истражених минералних ресурса у подмирењу потреба различитих привредних грана.

Наставни план и програм

III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Тектоника 2 +2 5 Oбавезан   Тољић Маринко
Геологија и заштита животне средине 2 +2 5 Oбавезан   Јовић Видојко
Геологија фосилних горива 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Животић Драгана
  Миливојевић Јелена
  Џинић Бојана
  Алексић Николета
Предмет изборног блока44 2 +2
Предмет изборног блока45 2 +2
Предмет изборног блока46 2 +2
Геолошко картирање 1 3 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Предмет изборног блока47 2 +2
Предмет изборног блока48 2 +2
Теренска настава из геолошког картирања 2 +3 7 Oбавезан   Тољић Маринко
  Крстеканић Немања
Завршни рад 0 +0 6 Oбавезан
Изборни блок44 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија лежишта нафте и гаса 2 +2 5 Изборни   Костић Александар
Рударски истражни радови 2 +2 5 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок45 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи експлоатације лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Бељић Чедомир
Истражно бушење Б 2 +2 5 Изборни   Глушчевић Бранко
Изборни блок46 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни   Васић Небојша
Даљинска детекција 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
Основи рудне микроскопије 2 +2 5 Изборни   Пачевски Александар
Изборни блок47 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи економске геологије 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
Методе истраживања лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Симић Владимир
  Велојић Милош
Изборни блок48 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Примењена геохемија 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години