Српски | EnglishЕкономска геологија - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геологија угља 2 +2 5 Oбавезан   Животић Драгана
  Алексић Николета
Економика минералних ресурса 2 +2 5 Oбавезан   Тошовић Радуле
Генеза рудних лежишта 2 +1 4 Oбавезан   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Лабораторијска испитивања минералних сировина 2 +3 6 Oбавезан   Животић Драгана
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Геологија нафте 2 +2 5 Oбавезан   Костић Александар
  Алексић Николета
Лежишта металичних минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Лежишта неметаличних минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Симић Владимир
Предмет изборног блока3 2 +2
Научно истраживачки рад (ДАС) 3 +0 2 Oбавезан
Теренска настава: лежишта минералних сировина и методе истраживања 2 +4 8 Oбавезан   Симић Владимир
  Миладиновић Зоран
Изборни блок1 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Рудне парагенезе 2 +2 5 Изборни   Логар Миховил
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Живановић Владан
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Физичка хемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Формациона геологија 2 +2 5 Изборни   Рундић Љупко
Изборни блок3 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геофизички каротаж 2 +2 5 Изборни   Васиљевић Ивана
ГИС - апликација у геологији 2 +2 5 Изборни   Тривић Бранислав
Менаџмент и маркетинг минералних ресурса 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
Одрживи развој и минерални ресурси 2 +2 5 Изборни   Тошовић Радуле
          [врх стране]
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Истраживање лежишта чврстих минералних сировина 3 +2 6 Oбавезан   Симић Владимир
  Велојић Милош
Проспекција лежишта чврстих минералних сировина 2 +2 5 Oбавезан   Јеленковић Раде
  Велојић Милош
Рудничка геологија 2 +2 5 Oбавезан   Тошовић Радуле
  Велојић Милош
Економска оцена минералних ресурса 2 +2 4 Oбавезан   Тошовић Радуле
Предмет изборног блока1 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Истраживање и оцена ресурса нафте и гаса 2 +2 4 Oбавезан   Костић Александар
Студијски истраживачки рад 5 0 +7 5 Oбавезан
Теренска настава: проспекција, истраживање ЛМС и рудничка геологија 1 +3 6 Oбавезан   Симић Владимир
  Велојић Милош
Дипломски рад 0 +0 15 Oбавезан
Изборни блок1 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоморфолошка анализа 2 +2 5 Изборни   Стојадиновић Урош
  Крстеканић Немања
Геохемија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни   Прелевић Дејан
Изборни блок2 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Геохемија животне средине 2 +2 5 Изборни   Јовић Видојко
Припрема минералних сировина Б 2 +2 5 Изборни   Лазић Предраг
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години