Српски | EnglishРачунарство и системско инжењерство у рударству - основне академске студије

Рачунарство и системско инжењерство Комбинују проучавање вештина из рачунарства, софтверског инжењерства, информационо-управљачких и рачунарски интегрисаних технологија, системских наука и системског инжењерства, економетрије, тржишта и берзанских активности, са вештинама рударског инжењерства. Инжењери овог смера могу радити у рударсву, енергетици, индустрији, у области рачунарства, на пословима пројект и програм менадзера, у области истраживања, развоја, пројектовања, логистике, планирања итд.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геоинформациони системи 2 +2 6 Oбавезан  
Методе операционих истраживања 2 +2 6 Oбавезан  
Менаџмент у индустрији минерала 2 +2 6 Oбавезан  
Предмет изборног блока42 2 +1
Предмет изборног блока43 2 +1
Предмет изборног блока44 2 +1
Информациони и информационо-управљачки системи 2 +2 6 Oбавезан   Миљановић Игор
Предмет изборног блока45 2 +1
Предмет изборног блока46 2 +1
Предмет изборног блока47 2 +1
Теренска настава и летња пракса (РИ РСИ-IV) 0 +8 4 Oбавезан  
Изборни блок42 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије 2 +1 4 Изборни  
Технологија експлоатације течних и гасовитих минералних сировина 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок43 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација и управљање процесима 2 +1 4 Изборни  
Стандарди, законска регултива и компјутерско право 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок44 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Историја рударства и пословне комуникације 2 +1 4 Изборни  
Инжењерско-креативне примене рачунара у индустрији минерала 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок45 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Рачунарске мреже у производно-пословном окружењу 2 +1 4 Изборни  
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок46 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Организација рада и управљање рачунарским ресурсима 2 +1 4 Изборни  
Интернет технологија, електронско пословање и реални програмски системи 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок47 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Мрежно планирање 2 +1 4 Изборни  
Информационе технологије у одржавању производних система и логистици рудника 2 +1 4 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години