Српски | EnglishРачунарство и системско инжењерство у рударству - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока49 2 +2
Предмет изборног блока50 2 +2
Предмет изборног блока51 2 +2
Предмет изборног блока52 2 +2
Предмет изборног блока53 2 +2
Предмет изборног блока54 2 +2
Предмет изборног блока55 2 +2
Предмет изборног блока56 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок49 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни  
Математичко моделовање и симулација реалних процеса 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок50 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Рачунарски интегрисане технологије 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок51 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Експертни системи и неуронске мреже 2 +2 6 Изборни  
Основе теорије игара и управљање ризиком 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок52 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни  
Мониторинг и управљање минеарлним ресурсима 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок53 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Роботика производних процеса 2 +2 6 Изборни  
Осонове теорија система и система за подршку одлучивању 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок54 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предвиђање и планирање у индустрији минерала 2 +2 6 Изборни  
Рачунарство у науци и савремени трендови 2 +2 6 Изборни  
Еволуција власништва у минерално-сировинском комплексу 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок55 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Сигурност функционисања 2 +2 6 Изборни  
Тржиште и берзанске активности минералним сировинама 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок56 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља операционих истраживања 2 +2 6 Изборни  
Техноекономска оцена пројеката у рударству 2 +2 6 Изборни  
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години