Српски | EnglishГасна техника - основне академске студије

Студијски профил Гасна техника сублимира сазнања везана за експлоатацију течних и гасовитих минералних сировина и знања карактеристична за транспорт, дистрибицију и коришћење природног гаса. Студенти добијају неопходна знања о основним принципима дистрибуције природног гаса, прорачуну дистрибутивне мреже, градњи, одржавању и експлоатацији гасовода, избору и пројектовању мерно-регулационих станица, проблемима сагоревања и коришћења природног гаса. Циљ студија је формирање инжењера високог нивоа знања који ће бити у могућности да ради на различитим пословима везаним за гасну привреду. Овакав ниво знања отвара простор за запослење како у јавним-комуналним предузећима, тако и у приватном сектору везаном за дистрибуцију и транспорт гаса.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Дистрибуција гаса 2 +2 6 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Маџаревић Александар
Експлоатација и одржавање гасоводних система 2 +2 6 Oбавезан   Јованчић Предраг
Сагоревање гасовитих горива 2 +2 6 Oбавезан   Живковић Марија
Предмет изборног блока11 2 +1
Предмет изборног блока12 2 +1
Предмет изборног блока13 2 +1
Пројектовање гасоводних система 2 +2 6 Oбавезан   Ивезић Дејан
Предмет изборног блока14 2 +1
Предмет изборног блока15 2 +1
Предмет изборног блока16 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ИНГ ГТ-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Лековић Бранко
  Црногорац Мирослав
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок11 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 2 +1 4 Изборни  
Истраживање и експлоатација геотермалне енергије 2 +1 4 Изборни   Миленић Дејан
Технологија израде бушотина III 2 +1 4 Изборни  
Енергетска постројења 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
Изборни блок12 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Компоненте и системи енергетске електронике 2 +1 4 Изборни  
Опремање нафтних и гасних бушотина 2 +1 4 Изборни   Даниловић Душан
  Црногорац Мирослав
Информациони и информационо-управљачки системи 2 +2 6 Изборни   Миљановић Игор
Изборни блок13 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање кућних инсталација 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
Противексплозиона заштита електричних уређаја 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Еколошки менаџмент 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
Транспорт гаса и компресорске станице 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Изборни блок14 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Основе геоинформационих система 2 +1 4 Изборни  
Контрола израде бушотина 2 +1 4 Изборни  
Електричне методе физичко-техничких мерења 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок15 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Планирање и пројектовање система заштите животне средине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Прописи и стандарди гасне технике 2 +1 4 Изборни  
Стимулативне методе у производњи нафте и гаса 2 +1 4 Изборни  
Технике заваривања и спајања 2 +1 4 Изборни   Токалић Раде
  Црногорац Лука
Изборни блок16 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Разрада нафтних и гасних лежишта III 2 +1 4 Изборни   Лековић Бранко
Течни нафтни гас 2 +1 4 Изборни  
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни   Јованчић Предраг
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години