Српски | EnglishИнжењерство заштите на раду - основне академске студије

Заштита на раду даје студентима техничко-технолошка и економска знања у домену сигурносто и заштите на раду. Стручњаци овог профила решаваће проблеме везане за: заштиту на машинама и уређајима, заштиту од дејства електричне енергије, пожара и експлозије, буку и вибрације, противексплозивну заштиту електричних уређеја, планирање и пројектовање система заштите на раду. Инжењери заштите на раду могу се запослити: у службама заштите на раду у рударским и другим предузећима, рударској индустрији, пројектанским и развојним институцијама, консултанским фирмама, јавним и државним институцијама итд.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Технологија површинске експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Димитријевић Бојан
  Илић Саша
Заштита на машинама и уређајима 2 +2 6 Oбавезан   Милисављевић Владимир
Заштита од пожара и експлозија 2 +2 6 Oбавезан   Ристовић Ивица
Предмет изборног блока12 2 +1
Предмет изборног блока13 2 +1
Предмет изборног блока14 2 +1
Економска анализа процеса заштите 2 +2 4 Oбавезан   Бељић Чедомир
Предмет изборног блока15 2 +1
Предмет изборног блока16 2 +1
Предмет изборног блока17 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ИЗ ЗР-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок12 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Индустријска вентилација 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Противексплозиона заштита електричних уређаја 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Изборни блок13 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Бука и вибрације 2 +1 6 Изборни   Цвјетић Александар
Рударске машине 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Милисављевић Владимир
  Ђенадић Стеван
Изборни блок14 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Сагоревање 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
Секундарне сировине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Хемија отровних супстанци 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок15 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Безбедност на раду и заштита при транспорту 2 +1 4 Изборни  
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
  Лапчевић Вељко
Изборни блок16 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Заштита од минирања 2 +1 4 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +1 4 Изборни   Лазић Предраг
Изборни блок17 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +1 4 Изборни   Милутиновић Александар
Стабилност и санација косина 2 +1 4 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Трајно затварање рудника 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години