Српски | EnglishИнжењерство заштите на раду - дипломске академске студије - мастер

Наставни план и програм

V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока9 2 +2
Предмет изборног блока10 2 +2
Предмет изборног блока11 2 +2
Предмет изборног блока12 2 +2
Предмет изборног блока13 2 +2
Предмет изборног блока14 2 +2
Предмет изборног блока15 2 +2
Предмет изборног блока16 2 +2
Изборни блок9 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области физике 2 +2 6 Изборни  
Базе података 2 +2 6 Изборни   Станковић Ранка
Изборни блок10 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Посебне области хемије 2 +2 6 Изборни  
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Технике узорковања и анализе 2 +2 6 Изборни   Костовић Милена
Изборни блок11 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Изборни   Ивић Александар
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Изборни
Изборни блок12 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање утицаја експлоатације на животну средину 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
Пројектовање система противпожарне заштите 2 +2 6 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок13 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +2 6 Изборни   Димитријевић Бојан
Уситњавање и класирање 2 +2 6 Изборни   Лазић Предраг
  Никшић Ђурица
Изборни блок14 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Изборни   Торбица Славко
  Лапчевић Вељко
Евалуација пројеката заштите 2 +2 6 Изборни   Бељић Чедомир
Мере заштите при изради подземних просторија 2 +2 6 Изборни   Лутовац Сузана
Изборни блок15 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Депоновање флотацијске јаловине 2 +2 6 Изборни   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Отпрашивање 2 +2 6 Изборни   Кнежевић Динко
Изборни блок16 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање информационих система 2 +2 6 Изборни  
Систем управљања заштитом на раду 2 +2 6 Изборни   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Прерада вода I 2 +2 6 Изборни   Вучинић Душица
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години