Српски | EnglishИнжењерство заштите животне средине - основне академске студије

Заштита животне средине оспособљава студенте за рационално коришћење природних ресурса сировина и енергије, у складу са принципима одрживог развоја. Стручњаци овог профила бавиће се: контролом утицаја загађењаживотне средине, одређивањем нивоа контаминираности тла, избором технологија заштите животне средине, одабиром локација за складиштење и одлагање отпада, пречишћавањем отпадних вода, испитивањем загађености (тла, воде, ваздуха), мониторингом. Инжењери заштите животне средине могу се запослити у: јавним-комуналним службама; научно- истраживачким и образовним установама; јавним и државним установама (надзорним органима, инспекторатима, министарствима) итд.

Наставни план и програм

IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Мониторинг у животној средини 2 +2 6 Oбавезан   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Припрема и рециклирање индустријског отпада 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
Технологија површинске експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Димитријевић Бојан
  Илић Саша
Предмет изборног блока6 2 +1
Предмет изборног блока7 2 +1
Предмет изборног блока8 2 +1
Економска анализа процеса заштите 2 +2 4 Oбавезан   Бељић Чедомир
Предмет изборног блока9 2 +1
Предмет изборног блока10 2 +1
Предмет изборног блока11 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ИЗ ЗЗС-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистика 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
Бука и вибрације 2 +1 6 Изборни   Цвјетић Александар
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Еколошки менаџмент 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
Процена утицаја експлоатација лежишта минералних сировина на животну средину 2 +1 4 Изборни   Лилић Никола
Рударске машине 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Милисављевић Владимир
  Ђенадић Стеван
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Хемија отровних супстанци 2 +1 4 Изборни  
Сагоревање 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
Секундарне сировине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Геоинформационе технологије 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама 2 +1 4 Изборни   Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Заштита од минирања 2 +1 4 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +1 4 Изборни   Лазић Предраг
Планирање и пројектовање система заштите животне средине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Изборни блок11 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +1 4 Изборни   Милутиновић Александар
Стабилност и санација косина 2 +1 4 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Транспорт опасних материја 2 +1 4 Изборни  
Трајно затварање рудника 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
          [врх стране]

*Напомена: Курсеви обележени сивом бојом неће се одржавати у школској 2015/2016. години